Billån og de ulike mulige billånene

billån

9 juli, 2021

Et billån er et lån man tar opp i en bank, et selskap eller privat for å få muligheten til å kunne kjøpe en bil, uten at man har pengene tilgjengelig når man skal kjøpe bilen. Det vil si at man låner penger for å kunne kjøpe seg en bil. Det vanligste er at man låner penger av en bank for å få muligheten til å kjøpe bilen man ønsker å kjøpe seg. Et billån er kanskje det dyreste lånet man kan ha, fordi det gjerne har høy rente. Grunnen er at det er et dyrt lån for bankene. Som kunde, kan det lønne seg å ta opp billån for å ha økonomi til å kjøpe seg en bil. Det finnes uendelig med biler og ulike typer biler i ulike prisklasser. Desto billigere bilen er, jo mindre må man betale i lån og renter til banken per måned, hvis man trenger lån.

Mer om billån

Som nevnt i avsnittet over, er det også andre muligheter til å ta opp lån enn i en bank, som kanskje er der det er vanligst å ta opp et billån. Det kan være hos bilforhandleren eller låne penger av privatpersoner. Når man låner penger gjennom en bilforhandler, fungerer det på samme måte som å låne penger gjennom en bank. Man har en rente, som man må forholde seg til å betale, i tillegg til avdragene per måned. Disse avdragene er penger man betaler ned til seg selv. Det vil si at hvis man selger bilen til samme pris som man kjøpte den for, går man i overskudd med de pengene man har betalt i avdrag per måned. Mange av billånene har gunstige vilkår. Det kan være vilkår som sikrer at de yngre får kjøpt seg bil. Det finnes også billån som er rettet mot miljøet og har ekstra gode vilkår om man kjøper seg elbil. Hvis man velger å kjøpe seg elbil, sparer man miljøet for fossilt brennstoff og dermed kan man få en lavere rente for eksempel når man skal ha et billån. Uansett er et billån en smart måte å finansiere et bilkjøp på. Det å finne hvor man får best mulig billån for den enkelte, er noe som er lurt.

Sammenlikning av billån

Når man har bestemt seg for at man skal kjøpe seg bil og bestemt seg for at man skal ta opp et billån når man skal kjøpe bilen, er det mange ulike banker og selskap man kan ta opp billånet i. Som nevnt i avsnittet over, er det også mange ulike vilkår de enkelte bankene og selskapene har. Renten og hvor mye man får ta opp i billån varierer også. Det kan derfor være smart å sammenlikne billån mellom de ulike bankene og selskapene for å få det mest mulig gunstige og beste billånet for en selv. Noen som tar opp billån tar opp lån på hele bilen, andre tar opp lån på deler av bilen og bruker sparepenger i tillegg. Det er helt opp til hver enkelt.