Finans og ulik type finans

finans

15 juli, 2021

Finans er et område innenfor økonomi, og det handler om måten man bruker penger på. Det handler om pengebruken til bedrifter, institusjoner og privatpersoner. Det dreier seg også om penger som kommer inn på konto og hvordan de pengene blir forvaltet. Et sentralt utgangspunkt ved finans er at privatpersoner, bedrifter og institusjoner vil bruke pengene sine fornuftig og få god avkastning på pengene. En måte å få god avkastning, altså god gevinst på pengene man bruker, er ved å kjøpe aksjer eller sette pengene i fond. Det finnes mange forskjellige typer aksjer og ulike fond. Noen fond og aksjer er mer trygge og sikre, andre er ikke det. De mest trygge fondene og aksjene har man ikke like stor avkasting på, i motsetning til de med høyere risiko. Ved å kjøpe aksjer eller sette penger i fond med høy risiko, er ikke bare sjansene for å tjene mer, større, men også sjansen for å tape penger større.

Finansiering

Begrepet finansiering er et begrep som er vidt, og omfavner mye forskjellig innenfor økonomi. Det kan være utlån, sparing, utgifter og investering, blant annet. For å få et forbrukslån, altså hjelp til å finansiere et kjøp av en vare, må man ta kontakt med en bank og søke om lån. Det kan være at man trenger å låne penger fra en bank for å få råd til å kjøpe seg ny bil, eller en bolig for eksempel. Da låner man en viss sum av banken og betaler inn et månedlig beløp for å nedbetale dette lånet. Det lånet betaler man avdrag på, som er betaling som går direkte på det man ha lånt, samt renter på lånet som går direkte til banken. Det vil si at banken tjener penger på at man låner penger hos dem. Sparing er en annen type underkategori innen finans somhandler om at hvis man har penger til overs, etter at alle utgifter er betalt, kan man sette de pengene inn på en sparekonto. Man kan også sette av et beløp hver måned til sparing. En annen mulighet til å spare, er at man har et prosenttrekk på alt man kjøper, som går til sparing på en sparekonto. Det å spare er noe som ofte vil være smart, og man kan vanligvis selv bestemme hva man skal spare til. Det kan for eksempel være å spare penger for å ha en ekstra buffer, i tilfelle det skulle oppstå en nødssituasjon eller noe annet uforutsett som krever penger, eller det kan være for å få råd til å dra på en etterlengtet sommerferie.

Andre underkategorier

Som nevnt tidligere er også investering en type finans. Aksjer og fond er en type sparing, der man får avkastning. Det å se utgifter opp mot inntekter er også en type finans. For å få det økonomiske til å gå rundt, må man ha en høyere inntekt enn utgifter. Dette er noe en finansiell rådgiver kan hjelpe den enkelte kunden med å passe på, hvis en føler at man ikke har kontroll på det selv.