Unge lever på kreditt

Unge lever på kreditt

23 januar, 2019

Det har i flere år vært relativt lett å kjøpe ting på avbetaling, få et kredittkort eller ta opp et forbrukslån. Dette er det mange unge som har benyttet seg av, spesielt når det kommer til å finansiere den type goder som mange unge er opptatt av, som nye mobiltelefoner og andre tekniske duppedingser.

Mange unge har for liten forståelse for hva det vil si å få nedsatt kredittverdighet, og foretrekker den umiddelbare tilfredsstillelsen ved å kjøpe det de ønsker seg her og nå i stedet for å spare.

Mye kortsiktig gjeld blant unge

Undersøkelser har vist at rundt en av ti unge mennesker i aldersgruppen 19 til 29 år bruker kortsiktig gjeld til å forsørge seg selv. Det kommer ikke som noen overraskelse at dette er tall som bekymrer myndighetene. Frykten er at vi får et stort antall unge med mer gjeld enn de klarer å håndtere. Dersom forbrukslån også brukes til å finansiere kjøp av egen bolig, skal det ikke mye til for å tippe den økonomiske balansen.

Bekymrede foreldre

Undersøkelser viser også at et økende antall foreldre er redde for at barna skal få dårlige økonomiske vaner. Noen vil også mene at foreldre er en del av problemet. Den store velstanden i Norge har ført til at svært mange unge vokser opp uten å lære seg å ønske seg ting eller spare opp. De får det det trenger fra foreldrene sine.

I tillegg har vi takket være all elektronikken fjernet pengene. Nå foregår alt via kort og andre elektroniske betalingsmetoder. Da er det vanskeligere å danne seg en forståelse av penger. I dag får faktisk også mange barn eget kort, og allerede når de er 10 år gamle har 40 % av alle norske barn sitt eget debetkort.

Manglende forståelse for kreditt

Veldig mange nordmenn sliter med en manglende forståelse for kreditt, og er ikke klar over kostnadene ved å betale forbruket sitt ved hjelp av et kredittkort eller et forbrukslån. Altfor mange tror at lånte penger er penger de kan bruke som de vil, uten tanke på senere konsekvenser.

Det er viktig at foreldre og andre voksne går foran som rollemodeller og lærer barna sine om økonomi og hva ting faktisk koster. Dersom unge lærer å besvare spørsmålet: hva er et lån på dagen? vil de ha større sjanse til å håndtere også denne siden av økonomien på en riktig måte. Det er tross alt ikke farlig å søke om lån, så lenge du vet hva du gjør. Når du har kunnskapen har du også middelet du trenger for å håndtere både forbrukslån og andre sider ved din personlige økonomi.

Opplæring på skolen

Mange av dagens eksperter har tatt til orde for at opplæring i personlig økonomi bør komme på skolens timeplan, slik at unge på et tidlig tidspunkt kan lære seg hvordan de skal håndtere ulike økonomiske situasjoner. I tillegg har det blitt ytret ønsker om å heve aldersgrensen for å få lån og kredittkort fra 18 til 20 år.

Samtidig jobber myndighetene med å demme opp for mengden forbrukslån ved å stoppe aggressiv markedsføring og opprette en gjeldsinformasjonslov som åpner for å gi konsesjon til selskaper som vil åpne gjeldsregistre. Dette vil sørge for at all gjeld blir synlig for långiveren når du søker om lån og dermed blir det lettere for långiveren å foreta en korrekt vurdering.